Ekologiczne

Wykonanie podpór pod rurociągi na zadanie Elektrownia Węglowa KUSILE 2, Afryka Południowa

Termin realizacji: 3 miesiące

Zakres prac: wykonanie podpór pod rurociągi, projekt KUSILE 2.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2011,
Zakończenie luty 2012.