Przebudowa mostu w ciągu drogi B 158 nad kanałem Odra-Hawela w m.Oderberg, Niemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu łukowego nad kanałem HOW w ciągu drogi B 158 o ciężarze 326 ton.


Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2023 r.,
zakończenie: maj 2024 r.