Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy

Zakres prac: zaprojektowanie i rozbiórka istniejącego wiaduktu zachodniego oraz budowa nowego wiaduktu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy.

Termin realizacji:
rozpoczęcie: sierpień 2022,
zakończenie: sierpień 2023.