Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy