Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński

Wartość kontraktu: 24 494 990,64 mln zł brutto
Termin realizacji: 14 lipca 2026r.

W dniu 15 maja 2024r. Mostostal Kielce S.A. podpisał kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w miejscowości Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślęsiński". 

Droga wojewódzka nr 263 przebiega przez obszar Wielkopolski Wschodniej, łącząc Słupcę oraz Dąbie. Inwestycja zlokalizowana jest na styku dwóch jezior: Jeziora Ślesińskiego i Jeziora Mikorzyńskiego, tworzących Kanał Ślesiński. Przewidziano rozbudowę drogi do klasy G na długości ok. 350 m w obrębie mostu nad kanałem. Główną częścią zamówienia będzie zastąpienie wysłużonego 70-letniego istniejącego mostu nową konstrukcją. Most zaprojektowano jako konstrukcję jednoprzęsłową, łukową z jazdą dołem. Natomiast pomost to stalowy ruszt zespolony z żelbetową płytą, podwieszony do dwóch stalowych łuków. Oprócz rozbiórki starego mostu i budowy nowego zrealizowane zostaną: budowa tymczasowej kładki dla pieszych, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Na nowym moście oprócz jezdni znajdzie się również chodnik i droga rowerowa.

  • Wartość brutto umowy: 24 494 990,64 mln zł
  • Termin realizacji przedmiotu Umowy: 14 lipca 2026r.
  • Okres gwarancji: 7 lat